Primärmarknad

Ordförklaring

Obligationsmarknaden delas in i en primärmarknad och en sekundärmarknad. Primärmarknaden avser nyemitterade (nyutgivna) obligationer och på sekundärmarkanden handlas de befintliga obligationerna.

Underkategorier

Realobligation