Primärlag

Ordförklaring

Primärlag i EU är lagarna som finns i fördragen för Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC), Kol- och Stålunionen, Atomenergiunionen (Euratom) och de fördrag som kommit därefter (till exempel Enhetsakten, Maastricht-, Amsterdam- och Nice-fördragen). Med stöd av fördragen harsekundärlag antagits som direktiv, förordningar, beslut, rekommendationer och yttranden, samt domstolsutslag som relaterar till dessa.

Kategorier

EU-fördraget