Primärkommun

Ordförklaring

De vanliga kommunerna. Sverige är indelat i 289 primärkommuner. Sekundärkommuner är landsting vilka samlar vissa verksamheter som är för stora för att handhas av de flesta enskilda kommuner.

Underkategorier

Kommun