Primärkarta

Ordförklaring

Primärkartan är en digitalt, yttäckande karta framtagen för kommunernas tätorter. Kartan utgör grunddata för detaljkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor m.m.

Kategorier

Kommun

Underkategorier

Lantmäteriförrättning, Nybyggnadskarta, Detaljplanekarta