Primära lagområdet

Ordförklaring

Det lagstiftningsområde inom vilket normgivningskompetensen i första hand ligger hos riksdagen.

Kategorier

Riksdagen