Primär-sourcing

Ordförklaring

Sourcing efter leverantörer vars produkter betalas och levereras direkt mellan beställaren och leverantören.