Primär EG-rätt

Ordförklaring

De grundläggande fördragen och medlemsavtalen utgör den grundläggande, eller den primära EG-rätten.

Kategorier

EG:s rättsakter