Prevention

Ordförklaring

Straffets brottsförebyggande verkan genom dess avskräckande effekt.