Presumtionsansvar

Ordförklaring

En ansvarstyp där en viss part, utpekad av lagstiftning, vid skada antas ha varit försumlig om denne inte kan bevisa motsatsen.

Kategorier

Presumtion

Underkategorier

Strikt ansvar