Presumtion

Ordförklaring

En rättsregel som innehåller en presumtion förutsätter från början att vissa rättsfakta föreligger. I dessa fall måste oskulden bevisas vilket vanligtvis inte är fallet.

Underkategorier

Presumtionsansvar