Prestationslön

Ordförklaring

En lön som i någon form varierar i förhållande till den utförda prestationen.

Kategorier

Ackordslön