Prestationsbetalning

Ordförklaring

Progress payments. En betalningsform där vissa ramar för ett stort entreprenaduppdrag fastställts men där entreprenörens prestationer mäts under arbetets gång. På så vis blir är det en rättvisare betalningsplan, men nackdelen är det stora arbetet med värdering samt att parterna ofta kommer i dispyt om hur stor prestation som gjorts. Vanliga prestationsbetalningar brukar vara 5 till 10% i förskott, 80 till 90% i prestationsbetalning och 5 till 10% i slutbetalning efter det att arbetet godkänts.

Kategorier

Entreprenad