Pressmeddelande

Ordförklaring

En text med ett visst nyhetsvärde som skickas till eller görs tillgänglig för media i syfte att skapa positiv uppmärksamhet kring företaget.

Kategorier

Telegram

Relaterade mallar

Pressmeddelandeexempel 2020

Checklista pressmeddelanden 2020

Sändlista pressmeddelanden 2020