Press

Ordförklaring

Press innebär psykisk eller fysisk påfrestning.

Underkategorier

Stress