Preskription

Ordförklaring

Upphörande. 1. För brottmål upphör statens rätt att straffa en individ efter att en viss tid efter brottet. Den tid mellan brottstillfället och att det är preskriberat är preskriptionstiden. 2. Inom civilrätten rör preskription förlusten av en rättighet, exempelvis förlust av rätten att kräva betalning för en fordran.

Kategorier

Brottmål

Relaterade mallar

Avbrytande av preskription 2020