Presidium

Ordförklaring

Ett styrande, bestämmande organ i en förening eller organisation.