Preshipment inspection

Ordförklaring

PSI. För import från vissa länder krävs att importvarorna kontrolleras och godkänns av ett företag. Kontrollen avser kvalitet, kvantitet, pris m.m. och ser till att rätt tull betalas, förhindrar smuggling och underlättar handel.