Presentationspapper

Ordförklaring

Löpande skuldebrev. Såsom värdepapper, t.ex. en check, måste skuldebrevet måste kunna visas upp för att innehavaren skall kunna kräva betalning.