Presentation

Ordförklaring

En presentation är en form av informativ redovisning av t.ex. ett uppdrag, ett företag eller nyheter. En presentation sker ofta muntligt av en person som gör ett framträdande inför en eller flera personer.

Underkategorier

Företagspresentation, Hemsida