Premiepensionssystemet

Ordförklaring

Del av ålderspensionssystemet som innehåller premiepensionen. Premiepensionssystemet infördes 1999. De pengar som finns i systemet förvaltas i olika fonder och administreras av Premiepensionsmyndigheten (PPM). Finansdepartementet har ansvar för de regler som styr PPM.