Premiebefrielseförsäkring

Ordförklaring

En försäkring som betalar ålderspensionspremie om försäkringstagaren skulle bli långtidssjuk eller liknande.