Premiebefrielse

Ordförklaring

Vid en längre tids sjukdom eller förtidspensionering kan månadssparandet betalas av en särskild försäkring och personen blir premiebefriad.