Premie

Ordförklaring

Det belopp som en försäkringstagare måste betala för att erhålla en försäkring.

Kategorier

Försäkring