Prekvalificering

Ordförklaring

Kvalificering eller uppfyllande av krav. Vissa krav ställs ibland för att leverantörer skall få delta i ett upphandlingsförfarande.

Kategorier

Upphandlingsförfarande