Preklusion

Ordförklaring

Upphörande av rätt till fordran efter viss tid då ett offentligt kallelseförklarande inte har medfört något tillkännagivande av anspråk från rättsinnehavare.

Kategorier

Proklama

Underkategorier

Kallelse å okända borgenärer