Prejudikat

Ordförklaring

Normerande rättsfall. Vägledande avgörande rörande en viss rättsfråga.

Kategorier

Dom

Underkategorier

Prejudicerande, Rättspraxis