Preferensurholkning

Ordförklaring

Vissa länder, däribland EU, ålägger i vissa avseenden en lägre tull för varor som importeras från fattiga länder, genom ett preferensavtal. Då tullarna för andra länder sänks minskar skillnaden mot den lägre preferenstullen vilket de facto innebär att preferenserna urholkas.

Kategorier

Preferensavtal