Preferensavtal

Ordförklaring

Förmånsrättsavtal. Ett avtal som ger någon vissa fördelar jämfört med andra. Ett exempel på ett stort sådant avtal är det som EU ingått med vissa u-länder ifråga om handel med vissa livsmedel.

Underkategorier

Preferensurholkning