Preferensaktie

Ordförklaring

Aktie med särskild rätt, t.ex. visst företräde till utdelning gentemot stamaktier eller särskild rätt till bolagets tillgångar vid likvidation.

Kategorier

Aktie