Precedensfall

Ordförklaring

Pilotmål. Ett fall som skapar rättspraxis, något som andra domstolar kan stödja sig på vid liknande rättsliga frågeställningar.

Kategorier

Pilotmål