Praktik

Ordförklaring

Praktik, eller praktikarbete är när studenter erbjuds tillfälligt arbete på en arbetsplats för att de ska få prova på ett yrke som en del av deras utbildning.

Kategorier

Arbetsrätt, Utbildning

Underkategorier

Praktikintyg