Postväxel

Ordförklaring

En växel som är utställd av bank till viss mottagare. Postväxeln införskaffas hos banken där den skrivs ut till det önskade beloppet till en namngiven mottagare. Postväxeln kan sedan överlämnas personligen eller sändas till betalningsmottagaren som kan lösa in den på en bank.

Kategorier

Växel