Poster inom linjen

Ordförklaring

Redovisningsterm. Innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska räknas in i balansomslutningen utan endast visas i anslutning till balansräkningen.

Kategorier

Redovisning

Relaterade mallar

Kommunikationsplan projekt 2020