Positivt kontraktsintresse

Ordförklaring

Skadeståndsprincip som innebär att en part ska få ersättning för de vinster som uteblivit.

Kategorier

Kontraktsbrott, Ekonomiskt skadestånd