Positiv tidsspread

Ordförklaring

Tidsspread som ger vinst om den underliggande varans pris stiger.