Positiv räntefördelning

Ordförklaring

Positiv räntefördelning kan göras om det finns ett positivt kapitalunderlag i verksamheten på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. Beräkning av räntefördelning är obligatorisk för personer som driver handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. Det är dock fritt att välja att skatta i inkomstslaget kapital istället för näringsverksamhet. Positiv räntefördelning görs av skattemässiga skäl. Det positiva fördelningsbeloppet beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30/11 året före inkomståret plus fem procentenheter. Detta belopp kan sedan beskattas i inkomstslaget kapital.

Kategorier

Räntefördelning

Underkategorier

Positivt fördelningsbelopp