Position

Ordförklaring

En viss värdepapperstillgång som en investerare innehar för tillfället kallas position.

Kategorier

Börshandel

Relaterade mallar

Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2019

Checklista VDs jäv 2019