Portföljtänkande

Ordförklaring

Ett helhetstänkande när det rör förvaltning av en förmögenhet. Tänkandet fokuserar ofta på spridning av risker på flera skilda investeringsposter.

Underkategorier

Sparfördelning