Portföljförvaltare

Ordförklaring

En portföljförvaltare arbetar vanligen inom en avdelning för kapitalförvaltning på t.ex. en bank och förvaltar klienters tillgångar på uppdrag av, och i samråd med dem.

Kategorier

Förmögenhetsförvaltning