Portföljbolag

Ordförklaring

De bolag som riskkapitalbolag, eller private equity-fonder, investerar i kallas ofta portföljbolag. Jfr. aktieportfölj - något som tillhör en annan persons eller ett annat företags tillgångar. Ordet syftar således mer på en investering än ett marknadsstrategiskt ägande.