Portalparagraf

Ordförklaring

Den första, inledande paragrafen i en lag. Vanligtvis brukar den beskriva det övergripande syftet med lagen och definiera området inom vilket den är tänkt att tillämpas.