Poolning

Ordförklaring

Samling. Samlande av resurser som delas mellan enheter i en organisation eller mellan hela organisationer.