Politisk sakkunnig

Ordförklaring

Högre tjänsteman inom Regeringskansliet som är knuten till ett visst statsråd. Den politiskt sakkunnige är tidsbegränsat anställd och ofta värvad från statsrådets parti.