Polis

Ordförklaring

Myndighet som har till huvuduppgift är att inom landet upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott.

Kategorier

Rättskedja, Förundersökning

Underkategorier

Spaningsregistret, Rapporteftergift