Policy

Ordförklaring

Grundprinciper för ett företags eller en organisation som beslut är tänkta att baseras på. Ofta är det lämpligt att upprätta fler olika policys, t.ex. ledighetspolicy, lönepolicy, arbetsmiljöpolicy, mobiltelefonspolicy m.m.

Kategorier

Etik

Underkategorier

Miljöpolicy, Arbetsmiljöpolicy, Kvalitetspolicy, Tjänstebilspolicy, IT policy, Resepolicy, Drogpolicy, Lönepolicy, Mobiltelefonpolicy, Jämställdhetspolicy, Kreditpolicy, Policydokument, Personalpolicy, Bilpolicy

Relaterade mallar

Policy för terminalglasögon 2019

Policy för kreditkort 2019

IT-policy 2019

Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2019