Plusgiro

Ordförklaring

Plusgiro är ett kontantlöst betalningssystem som girerar pengar från avsändarens konto till mottagarens konto.

Kategorier

Autogiro, Giro, Girobetalning