Planritning

Ordförklaring

Ritning. Visar planlösningar, konstruktioner och installationer i horisontalsnitt.