Planinstitut

Ordförklaring

Reglerar en fysisk plans tillkomst, innehåll, rättsverkan och användning. I plan- och bygglagen finns planinstituten regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan.