Planering

Ordförklaring

Planering är en process med syfte att uppnå uppsatta mål i framtiden. Planering innebär att man strukturerar framtida åtgärder på ett strukturerat och målinriktat sätt.

Kategorier

Målstyrning

Underkategorier

Projektplan, Underhållsplan, Jämställdhetsplan, Kontrollplan, Detaljplan, Fusionsplan, Affärsplan, Amorteringsplan, Arbetsmiljöplan, Tidsplan, Veckoplanering, Säljplan, Årsplanering