Planekonomi

Ordförklaring

Ett ekonomiskt system där staten eller en administration inom staten planerar och styr ekonomin centralt.